LEGO Star Wars: The Padawan Menace Blu-ray & Standard DVD Combo Pack with Young Han Solo Minifigure

[ReviewAZON asin=”B005MOL3AU” display=”fullpost”]

LEGO Star Wars Advent Calendar (7958)

[ReviewAZON asin=”B004Z24R8K” display=”fullpost”]

LEGO Star Wars Millennium Falcon 7965

[ReviewAZON asin=”B004P95ABG” display=”fullpost”]

Captain Jag – LEGO Star Wars Minifigure

[ReviewAZON asin=”B003VCROTY”]

Paploo (Ewok) – LEGO Star Wars Minifigure

[ReviewAZON asin=”B002G9MOT8″]

Kit Fisto – LEGO Star Wars Minifigure

[ReviewAZON asin=”B001SI2PZG”]

LEGO Collectible Minifigure Series 2 Pop Star

[ReviewAZON asin=”B004047AA0″]

Clone Trooper (Clone Wars) – LEGO Star Wars 2 Figure

[ReviewAZON asin=”B001IAR6P8″]

R2-D2 (Gray Head) – LEGO Star Wars Minifigure

[ReviewAZON asin=”B002GC9UGU”]

Zhu Zhu Pet Beauty Salon Plus Long Hair Rock Star Hamster Bundle

[ReviewAZON asin=”B0040MF4GO”]